Content page
Lovvärda energiambitioner kräver avskaffade monopol | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Lovvärda energiambitioner kräver avskaffade monopol

EU-kommissionens nyligen lanserade energiunion innehåller lovvärda energiambitioner men kräver en väl fungerande energimarknad på EU-nivå med fri konkurrens och avskaffade monopol på el-, värme- och kylmarknaderna för att lyckas.

EU-kommissionen lanserade den 25 februari en gemensam europeisk energiunion som syftar till att harmonisera EU-ländernas nationella energipolitik för att effektivare kunna uppnå de övergripande klimat- och miljömålen. 

– EU-kommissionens förslag om en gemensam energiunion är lovvärt som en del i att minska energianvändningen och nå de gemensamma energi- och klimatmålen, säger Yogesh Kumar miljöchef på Fastighetsägarna Sverige.

En av ambitionerna med energiunionen är att minska importberoendet av fossila bränslen genom att undanröja hinder för en gemensam energimarknad inom hela EU. 

– En fungerande energiunion förutsätter en gemensam energimarknad. Det kräver att nationella handelshinder avskaffas men framför allt att monopol på el-, värme- och kylmarknaderna behöver brytas, säger Yogesh Kumar. 

EU-kommissionen vill i sitt förslag snabba på energieffektiviseringsprocessen genom att använda medel från Europeiska fonden för strategiska investeringar för att snabba på energirenoveringar. Ett förslag som Yogesh Kumar ställer sig skeptiskt till.

– Olika typer av bidragssystem har prövats och misslyckats gång på gång. Det är bättre att skapa tydliga incitament för fastighetsägare att själva genomföra energieffektivisering än att ge subventioner eller bidrag som snedvrider konkurrensförhållandena, säger Yogesh Kumar.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed