Content page
Linköping vill gräva ner Ostlänken | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Linköping vill gräva ner Ostlänken

Linköpings kommun menar i sitt yttrande till Trafikverket att den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken bör gå genom Linköping i en tunnel under jord. Detta gör störst nytta för resenärerna, gör stadsutveckling möjlig och ger störst nyttor för samhället, enligt kommunen.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed