Content page
Dubbelt så dyrt – men ändå högre yield när NP3 köper | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Dubbelt så dyrt – men ändå högre yield när NP3 köper

10 procent i avkastning. NP3 Fastigheter har i en affär med lokala investerare i Norrbotten förvärvat fastigheten Gällivare 12:334 till ett underliggande fastighetsvärde om 110 miljoner kronor. Förvärvet sker genom bolaget Företagscentrum i Gällivare AB.

Säljaren köpte fastigheten i april 2013 från Diös för 55 miljoner.

Bakom det säljande bolaget Företagscentrum finns fyra partners, bland annat Partnerinvest (Almi) och näringslivsprofilen Enar Sardén. Det är den sistnämnde som initierade köpet och som sett potentialen. Företagscentrum har gjort stora investeringar i fastigheten och stärkt driftnettot.

Industrifastigheten Gällivare 12:334 har en yta om drygt 15.000 kvadratmeter och en markareal om 135.000 kvm. Hyresvärde uppgår till cirka 16,5 miljoner kronor. Största hyresgästen är Metso som totalt står för ca 40 procent av hyresvärdet och bolaget har nyligen förlängt sitt hyreskontrakt.  Totalt så har fastigheten över 40 hyresgäster (kontorshotell) med en snittavtalslängd på ca 3,5 år.

Initial avkastning beräknas uppgår till drygt 10 procent. Det är en högre direktavkastning än när säljaren för två år sedan förvärvade för ungefär halva priset.

– Det är gynnsamt att vi stärker oss i Malmfälten vilket vi ser som en väldigt intressant marknad. Affären gör NP3 än mer lokalt närvarande i en geografi som vi tror på och där vi vill växa. Fastigheten har genomgått en stor förändring under de senaste åren och är i väldigt bra skick och att då kunna förvärva på 10 procent gör det till en riktigt bra affär, säger Andreas Nelvig, verkställande direktör, NP3 Fastigheter.

NP3 Fastigheters affärsidé är att med hyresgästen i fokus förvärva, äga och förvalta högavkastande kommersiella fastigheter i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till cirka 473.000 kvm fördelat på 125 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgår till 3,3 miljarder kronor och Sundsvall representerar den största marknaden.

Fastighetsvärlden Idag 2015-03-26

Gallivare_NP3

MER stenafastigheter.se

Comments are closed