Content page
Regeringens byggsubventioner missar målet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Regeringens byggsubventioner missar målet

Regeringen föreslår i dag ett subventionspaket på 3,2 miljarder kronor för att öka nyproduktionen av bostäder. Subventionerna ges för att främst stimulera byggandet av små och billiga lägenheter. Fastighetsägarna avråder från att införa subventioner för produktion. Regeringen borde i stället satsa på utbyggd infrastruktur och fokusera på att lösa de långsiktiga strukturproblemen på bostadsmarknaden, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige i en kommentar.

Regeringens subventionspaket för att stimulera nyproduktion av små bostäder presenterades vid en pressträff med statsminister Stefan Löfven, finansminister Magdalena Andersson och miljöminister Åsa Romson som ett sätt att stimulera nyproduktion av bostäder på orter med bostadsbrist.

– Behovet av investeringar för fler bostäder är stort. Vi avråder dock bestämt från att återinföra subventioner som inte efterfrågas av dem som förväntas bygga bostäderna, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Stöd till infrastrukturutbyggnad är ett mer effektivt sätt att främja en ökad bostadsproduktion. Genom sådana offentliga investeringar kan stat och kommun gemensamt bidra till att skapa fler attraktiva lägen för bostadsproduktion som byggherrar, utan särskilt produktionsstöd, är villiga att satsa på. Det skulle uppenbart reducera de risker vi av erfarenhet vet följer av skattefinansierade interventioner i produktionsledet.

– Regeringen säger sig vilja rikta stödet till billiga hyresrätter, men det är oklart vad som avses med det. Är man verkligen intresserad av att göra billigare bostäder tillgängliga för de som i dag efterfrågar sådana måste regeringen återkomma med förslag som ökar rörligheten i det befintliga bostadsbeståndet. Nyproducerade bostäder är alltid ett dyrare alternativ, säger Reinhold Lennebo.

– Svensk bostadsmarknad fungerar i dag särdeles illa. Att tro att man löser problem som byggts upp under decennier genom att bara skjuta till skattemedel för att bygga fler bostäder är naivt. Flera aktörer har efterlyst en bred genomlysning av hur bostadspolitiken kan reformeras. Vi hoppas att regeringen är beredd att hörsamma det kravet, avslutar Reinhold Lennebo.

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed