Content page
Wallenstam förvärvar stort projekt från Profi | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Wallenstam förvärvar stort projekt från Profi

Affär för nära en halv miljard. Wallenstam har köpt fastigheten Freden Större 11 i Sundbyberg genom bolag av Profi Fastigheter. Affären omfattar ett utvecklingsprojekt i Hallonbergen med byggrätter för möjlig nyproduktion av 600–800 lägenheter, samt befintliga byggnader om cirka 37.000 kvadratmeter. Ny detaljplan har passerat granskning och förbereds nu för antagande.  Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 493,5 miljoner kronor och tillträdesdatum är den 31 mars 2015.

JLL Tenzing var rådgivare till säljaren.

– Genom förvärvet får vi möjlighet att ytterligare bidra till stadsutvecklingen i Sundbyberg, vi kommer att kunna ta ett helhetsgrepp om området och utveckla en helt ny stadsdel med blandade upplåtelseformer. Våra tidigare erfarenheter av att driva utvecklingsprojektprojekt i kommunen är mycket goda, där nu utvecklingen av Tuletornen och Tuletorget börjar närma sig färdigställande. Därför känns det väldigt roligt att nu få möjligheten att ta sig an nästa stora stadsutvecklingsprojekt i Sundbyberg, säger VD Hans Wallenstam.

Wallenstams förvärvade fastighet har ett mycket bra läge i Sundbyberg som gränsar till de expansiva områdena Stora Ursvik och Järva staden, även den nya stadsdelen Arenastaden ligger i närområdet. Till Stockholms central tar det cirka 13 minuter med tunnelbana och inom gångavstånd finns ett stort antal idrottsanläggningar och flera populära grönområden som exempelsvis Lötsjön och Råstasjön.

Sundbyberg är till ytan landets minsta kommun men har trots det Sveriges kraftigaste befolkningstillväxt och högsta bostadsbyggande.

Av de befintliga byggnaderna som ingår i förvärvet utgörs cirka 64 procent av kontorsarea och resten av framför allt butik och lager.

Profi Fastigheter förvärvade fastigheten 2010. Under innehavstiden har flera stora uthyrningar samt betydande investeringar gjorts i fastigheten.

Staffan Olsson, VD Profi Fastigheter:

– Efter 5 års intensivt planarbete känns det väldigt stimulerande att få lämna över projektet till Wallenstam, en av Sveriges absolut främsta och största utvecklare av bostäder. Jag är mycket stolt över detta stora bostadsprojekt som vi utvecklat inom egen fastighet i ett nära och synnerligen gott samarbete med Sundbybergs kommun, säger Olsson.

Fastigheten Freden Större 11 som den ser ut idag.
Fastigheten Freden Större 11 som den ser ut idag. Till höger syns Sundbybergs kommunhus (ägs av AMF Fastigheter).
Så här kan det se ut framöver. Illustration: Tengbom.
Så här kan det se ut framöver. Bland annat dagens parkeringsyta ska bebyggas med bostäder. Illustration: Tengbom.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed