Content page
Lösningen – Våga tänk mindre! | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Lösningen – Våga tänk mindre!

Många rapporter de senaste åren visar på svårigheter med att bygga och investera i hyresbostäder. Skälen till att det är svårt att finna investerare är många trots enorm efterfrågan på hyresrätter och orimligt långa bostadsköer i de flesta tillväxtorter. Flera bedömare anser, trots möjligheter med presumtionshyror, att det inte går att få ut tillräckliga vinster på investeringar i hyresbostäder.

Byggkostnaderna har ökat mycket mer än KPI de senaste decennierna. Jag menar att det som behövs på marknaden för att bryta denna trend är små eller medelstora fastighetsutvecklare och investerare som tänker nytt, och som ser möjligheterna till en långsiktig stabil avkastning på kapital. Dessa aktörer finns, men de har utmaningar framför sig. Med minimal vakansrisk och en byggnation som har tillräcklig kvalitet för att både investerare och hyresgäster ska vara nöjda, ger det möjligheter för att lösa delar av bostadsbristen. De stora traditionella byggherrarna har under många år inte haft något incitament att skapa förutsättningar för att lösa bristen på hyresrätter då de har tjänat stora pengar på att bibehålla sitt fokus på bostadsrätter.

Nu börjar många institutionella investerare och även småsparare efterfråga hyresbostäder som investeringsobjekt. För att detta ska kunna utvecklas än mer, måste kommunerna ta sitt ansvar och släppa in de små och medelstora aktörerna i större utsträckning än idag och säkerställa att byggrätter har en relevant prisnivå för att kalkylerna ska hålla i alla led. Det finns idag ett flertal fastighetsutvecklare som febrilt letar byggrätter och som kan producera hyresbostäder med tillräckligt bra kvalitet för både hyresgäster och investerare. Men tillgången på bra byggrätter är otroligt begränsad. Skulle kommunerna våga släppa till mer byggrätter till andra aktörer än de stora byggherrarna skulle mycket hända på marknaden.

Jag har mångårig erfarenhet av hur kommunpolitiker och tjänstemän – från kommunerna längst i norr till kommuner i stockholmsregionen – resonerar och av deras rädslor. Kommunerna måste våga släppa fram fler aktörer än de stora traditionella byggherrarna. Det skulle skapa möjligheter att bygga ett ännu bättre samhälle. Mångfald på alla plan utvecklar Sverige.

Patrik Oja

Concent AB

MER stenafastigheter.se

Comments are closed