Content page
TIAA Henderson: ”Stockholm i europeisk topp” | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

TIAA Henderson: ”Stockholm i europeisk topp”

Stockholm håller sig väl framme när TIAA Henderson Real Estate (TH Real Estate) i en färsk analys  granskat framtidens mest attraktiva städer för investeringar i fastigheter. Sveriges huvudstad intar en sjunde plats i rankingen över städer med högst förväntad bruttonationalprodukt år 2030, som är en av de undersökta parametrarna.

London toppar den rankingen, medan Oslo hamnar på plats tretton.

Stockholms BNP-tillväxt för den undersökta perioden 2010–2030 väntas uppgå till 60 procent, vilket ger en tolfte plats. Här hamnar Oslo strax före, på tionde plats, med en tillväxt på 70 procent. Städer som Istanbul, Izmir, Ankara, Bukarest och Sofia kommer att växa allra snabbast under perioden, visar rapporten.

Sett till produktiviteten, BNP per capita, placerar sig samtliga nordiska huvudstäder högt upp i listan – Oslo nummer tre, Stockholm fem, Köpenhamn åtta och Helsingfors tolv.

Av undersökningen framgår också storleken på detaljhandelsmarknaden i morgondagens världsstäder. Här landar Stockholm först på en artonde plats med en uppskattad marknad på cirka 70 miljarder kronor framme vid 2030, vilket är i paritet med städer som Frankfurt, Wien och Warszawa. Överlägset störst detaljhandelsmarknad 2030 bedöms London ha med ett värde på ungefär 5 220 miljarder kronor. Istanbul är god tvåa med cirka 3 305 miljarder kronor medan trean Paris når upp till 3.045 miljarder kronor.

Ur ett investerarperspektiv förespråkar TH Real Estate att analysera enskilda städers utveckling tillsammans med långsiktiga globala megatrender. Undersökningen omfattar en genomgång av 200 städer i Europa som bedömts utifrån individuella ekonomiska och miljömässiga fundament. Av dessa utmärker sig en grupp på knappt 50 städer, däribland Stockholm, som särskilt attraktiva ur ett investerarperspektiv, såväl i dag som i morgondagens värld.

Johan Åström, Head of Investment, Sverige, TH Real Estate:

– Vi följer de globala megatrenderna noggrant och här är urbaniseringen av en de starkaste trenderna vilket reflekterar vårt intresse för växande städer med rätt förutsättningar att attrahera människor att leva och arbeta i. Stockholm är ett av de främsta exemplen på en europeisk stad med en långsiktigt stark trend.

Undersökningen omfattar en genomgång av 200 städer i Europa som bedömts utifrån individuella ekonomiska och miljömässiga fundament.

Fastighetsvärlden Idag 2015-03-20

MER stenafastigheter.se

Comments are closed