Content page
K2A bygger 285 studentbostäder i Örebro | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

K2A bygger 285 studentbostäder i Örebro

Svenska Studenthus, dotterbolag till K2A, har beviljats bygglov för att uppföra tre hus med totalt 285 studentlägenheter i anslutning till Campus Örebro Universitet. Marken förvärvas från Örebro kommun. Byggnadsarbetena påbörjas inom kort och de första lägenheterna beräknas stå klara under höstterminen 2015.

– Vi är mycket glada över att snart kunna erbjuda attraktiva studentlägenheter i ett mycket bra läge vid Örebro Universitet. Genom att uteslutande inrikta oss på studentbostäder kan vi anpassa såväl produktion som förvaltning till studentbostädernas speciella förutsättningar, säger Johan Knaust, VD för K2A.

– Svenska Studenthus har som mål att under 2015 bli Sveriges största rikstäckande privatägda studentbostadsföretag. Vi har idag – förutom i Örebro – fastigheter och/eller pågående studentbostadsprojekt i Stockholm, Gävle, Umeå och Kiruna, och jag ser fram emot att hitta fler orter där vi kan bidra till att skapa levande campus med både bostäder och utbildningslokaler.

K2A är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 1.500 bostäder, varav cirka 1.000 studentbostäder. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed