Content page
HD: Enstegstätade fasader felkonstruerade | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

HD: Enstegstätade fasader felkonstruerade

Nu har Högsta Domstolen i en dom mot Myresjöhus konstaterat att de enstegstätade fasaderna i villor var en felkonstruktion. HD har dock ännu inte tagit ställning i ansvarsfrågan.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed