Content page
Redo riva 30.000 och bygga 70.000 kvm nytt i Uppsala | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Redo riva 30.000 och bygga 70.000 kvm nytt i Uppsala

Även Livsmedelsverket kan lämna Vasakronan – Kan bli helt ny lösning. Under de senaste åren har Vasakronan tappat Kronofogden och Lantmäteriet som hyresgäst i Kv Hugin i centrala Uppsala. Den 18 maj flyttar även Länsstyrelsen ut (till Klöverns hus vid resecentrum) från den stora fastigheten som innehåller totalt 30.000 kvm kontorslokaler.

Fastigheten (beteckning Kungsängen 16:6) är annars idag i princip full uthyrd men även den största hyresgästen, Livsmedelsverket som hyr 13.000 kvm, kan vara på väg att lämna. Verket söker nya lokaler och anbudstiden gick ut under måndagen.

– Vi söker ungefär 8.000 kvm yteffektiva lokaler och enligt vår kravspecifikation ska fastigheten ligga maximalt 1,5 km från resecentrum. De nuvarande lokalerna möter inte dagens moderna arbetssätt, säger Bengt Arén, upphandlare vid Livsmedelsverket, till Fastighetsvärlden.

Livsmedelsverket har funnits i lokalerna sedan 1975, när huset var nytt.

Flera fastighetsägare som Fastighetsvärlden talade med under Relationsdagen i Uppsala under tisdagen konstaterade att Livsmedelsverkets kravspecifikation i lokalsökningen är rejält tuff. Endast ett sexårigt hyresavtal erbjuds för lokaler där delar ska vara lab-lokaler. Livsmedelsverket har anlitat Niras som rådgivning i processen och verket hoppas kunna fatta ett beslut om framtida lokalisering innan sommaren.

Vid Vasakronan förbereder man nu vad som kan hända med den stora centrala fastigheten framöver. En möjlighet är en rivning av alla byggnader för att istället uppföra ”blandad stad” för att öppna upp det stora kvarteret.

– För fastigheten finns en outnyttjad byggrätt om 20.000 kvm och vi hoppas kunna utöka den med ungefär lika mycket. Av 70.000 kvm kommer i så fall merparten bli bostäder. När det gäller kontor så handlar det troligen om 10.000-20.000 kvm, säger Jan-Erik Hellman, affärsområdeschef kontor vid Vasakronan i Uppsala, till Fastighetsvärlden.

Även Skatteverket är hyresgäst i den aktuella fastigheten, med ett kontrakt på cirka 5.000 kvm och som går ut i slutet av 2016. På flera orter runt om i landet har Skatteverket under de senaste åren sett över sin lokalsituation. Nu är det dags för Uppsala. Anders Berggren, lokalförsörjningschef Skatteverket, kommenterar:

– Skatteverket för just nu en diskussion med berörda parter, av det skälet är det för tidigt för oss att kommentera. Vi kan inte säga när situationen är löst, men så snart vi kan kommer vi att kunna berätta mer om hur vi resonerar kring våra behov och möjligheter.

Den 4 juni arrangerar Fastighetsvärlden ett stort seminarium om fastighetsmarknaden i Uppsala och stadens utveckling – läs mer här. Det är ett heldagsseminarium och det finns möjlighet att välja mellan två temaspår, bostäder eller kommersiella lokaler.

Fastighetsvärlden Idag 2015-03-18

Illustration för hur det kan komma att se ut vid fastighetens sida mot Fyrisån.  Illustration: Berndtsson arkitektkontor.
Illustration för hur det kan komma att se ut vid fastighetens sida mot Fyrisån. Illustration: Berndtsson arkitektkontor.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed