Content page
Nära grönt ljus för stadsomvandling i Göteborg | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nära grönt ljus för stadsomvandling i Göteborg

Ja från kommunstyrelsen till 800 bostäder och 19.000 kvm lokaler. Selma Lagerlöfs Torg i stadsdelen Backa, fem kilometer norr om centrala Göteborg, står inför ett större omdaningsprojekt. Torget som byggdes under miljonprogramseran ska moderniseras och inom planområdet som omfattar 9,5 hektar ska i en första etapp byggas 800 nya bostäder och 19.000 kvm lokaler.

Den planerade lokalytan fördelar sig enligt följande, handel 6.000–8.000 kvm, kontor 3.300 kvm, resten av ytan viks för vård och kultur.

Marken inom planområdet ägs av Göteborgs kommun, Rysåsen Fastighets AB och Familjebostäder. Fastighetsnämnden har dock fått klartecken att köpa loss Rysåsens fastighet, Backa 75:20, för 33 miljoner.

Rysåsen är ett bolag inom kommunala Framtiden Fastigheter, och i uppgörelsen förbinder sig kommunen att till Framtiden markanvisa för 150 bostäder inom planområdet.

Botrygg Göteborg och Riksbyggen har också fått markanvisningar. Fler företag kan komma till senare genom kompletterande anvisningar.

Kommunstyrelsen har sagt ja och förordar nu kommunfullmäktige att godkänna planen.

Fastighetsvärlden Idag          2015-03-16

selma2
Illustration: White Arkitekter
Illustration: White Arkitekter.
Illustration: White Arkitekter.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed