Content page
Fastighetsägarnas Sverigebarometer: Är toppen nådd? | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fastighetsägarnas Sverigebarometer: Är toppen nådd?

Den goda utvecklingen på den kommersiella fastighetsmarknaden har drivit upp priserna till nivåer som gör det svårt att hitta köpvärda objekt. Därför skrinlägger hälften av landets fastighetsägare sina köpplaner för 2015, trots att viljan finns där. Det framgår av Fastighetsägarna Sveriges senaste Sverigebarometer.

Fastighetsägarnas Sverigebarometer är en enkät som omfattar 500 av landets fastighetsägare. Dessa kan blicka tillbaka på ett bra år då kommersiella fastigheter till ett värde av närmare 160 miljarder fick nya ägare. Hela 82 procent av landets fastighetsägare är nöjda med lönsamhetsutvecklingen. 

– Det som drivit på utvecklingen är kombinationen av låga räntor, brist på bra investeringsalternativ och en positiv utveckling av vakanser och hyror. Dessutom har tillgången till finansiering fortsatt att förbättras, säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen.
 
Det mesta pekar på att 2015 blir ännu ett bra år. Räntorna lär bli fortsatt låga och Sveriges ekonomi förväntas växa i hyfsad takt. En klar majoritet av landets fastighetsägare räknar därför med oförändrade eller lägre vakanser. Den största optimismen finns i Stockholm och Göteborg. Cirka hälften av landets fastighetsägare tror att lönsamheten kommer att öka ytterligare och att de kommer att behöva nyanställa. 
 
– Det finns också ett stort intresse för att köpa fastigheter, men många upplever nu att priserna har drivits upp för mycket. Bristen på köpvärda objekt gör att hälften av fastighetsägarna i enkäten inte tror att det blir några köp under 2015. Det kan vara en signal om att köptoppen nåddes förra året, säger Tomas Ernhagen.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed