Content page
En internationell mötesplats för samhällsbyggare | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

En internationell mötesplats för samhällsbyggare

Idag inleds den årliga fastighetsmässan Mipim i Cannes. Mipim är världens största internationella mötesplats för aktörer inom samhällsbyggnad. Fastighetsägarna finns på plats med ett tiotal personer för att ta del av den senaste utvecklingen inom branschen.

Mipim lockar varje år över 20 000 politiker, fastighetsägare och andra aktörer inom samhällsbyggnadssektorn under den fyra dagar långa mässan, varav många är svenskar.

– För Fastighetsägarna är Mipim en av de viktigaste mötesplatserna för branschen. Hit kommer en unik blandning av näringslivsföreträdare och politiker som skiljer Mipim från många andra mötesplatser. Det ger möjlighet till personliga möten som aldrig uppstått annars, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Även om en stor del av deltagandet består av personliga möten handlar Mipim minst lika mycket om att ta del av de senaste trenderna och utvecklingen inom samhällsbyggnadssektorn, säger Reinhold Lennebo och fortsätter.
 
– Genom seminarier, utställningar och monterbesök får vi möjlighet att på ett effektivt sätt ta del av de möjligheter och utmaningar som väntar branschen både internationellt och på hemmaplan, säger Reinhold Lennebo.
 
På mässan återfinns många av Fastighetsägarnas största medlemmar. Inte minst för att det ger stora möjligheter att träffa kommunföreträdare som vill utveckla sin ort och region.
 
– För våra medlemmar är deltagande på Mipim viktigt, inte minst ur ett affärsperspektiv, och därför är det också viktigt för Fastighetsägarna att finnas på plats. Som branschorganisation ska vi finnas med på de arenor som är viktiga för våra medlemmar, säger Reinhold Lennebo.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed