Content page
Eklandia hyr ut logistikytor om 17 000 kvm | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Eklandia hyr ut logistikytor om 17 000 kvm

Marktilldelning för 75.000 kvm logistik. Eklandia har under februari månad tecknat hyresavtal avseende logistik- och lagerlokaler i Göteborg om totalt 17.000 kvm. Hyresavtalen är tecknade med Denson Logistics AB, KW Wheels AB och Sandryds Group AB.

Hyresavtalen har tecknats i fastigheterna på Transportgatan 17 och 37B i Bäckebol samt på Mejerigatan 1 i Kallebäck och har en genomsnittlig kontraktslängd om fem år.

– Det är trevligt att få hälsa Denson Logistics, Sandryds Group och KW Wheels välkomna som hyresgäster till Eklandia. Uthyrningarna är en temperaturmätare på logistikmarknaden i Göteborg och Eklandia har nu endast ett fåtal vakanser bland våra lager- och logistikfastigheter, säger Cecilia Fasth, VD för Eklandia Fastighets AB.

Colliers har varit rådgivare i två av uthyrningarna, till Denson (4.745 kvm) och Sandryds Group (6.730 kvm). Christoffer Bladh Nord, projektledare på Colliers:

– Utmärkta lokaler för dessa företag i samband med snabba processer har bidragit till att uthyrningarna kunnat genomföras. Lokalerna är också helt i linje med vad logistik & industri på Colliers handlar om.

Cecilia Fasth på Eklandia:

– För att kunna möta marknadens efterfrågan pågår förberedelser med att starta nya logistikprojekt. I höstas förvärvade vi byggklar logistikmark i närheten av Sörredsvägen i Göteborg. Vi har dessutom valts ut att uppföra ett nytt stort logistikcenter på Hisingen, i direkt anslutning till Göteborgs hamn, där vi tilldelats mark som möjliggör nyproduktion upp till 75 000 kvm, tillägger Cecilia Fasth.

Eklandia ingår i Castellum-koncernen som genom sina sex dotterbolag är Sveriges största ägare av logistikfastigheter. Vi ser oss därför som en kunnig och långsiktig partner för logistikföretag som vill etablera sig i regionen.

Uthyrningarna till Denson Logistics AB och Sandryds Group AB har skett i samarbete med Colliers. Uthyrningen till KW Wheels AB har skett i samarbete med CBRE.

Utöver ovanstående uthyrningar har Eklandia även tecknat ett korttidsavtal med ett större internationellt företag avseende en logistiklokal om 9 200 kvm.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed