Content page
NPO: Fortsatt attraktiv avkastning på fastigheter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

NPO: Fortsatt attraktiv avkastning på fastigheter

Låga räntor, ökad riskvilja, god tillgång till finansiering samt relativt låg vakansrisk gör att direktavkastningskraven för fastigheter fortsätter att sjunka, samtidigt som avkastningskraven utanför bästa läge närmar sig primärlägen. God hyresutveckling och låga vakanser driver dock totalavkastningen för fastigheter i bästa läge. Fastigheter kommer därmed fortsätta leverera en attraktiv avkastning i relation till andra tillgångsslag, enligt vårens utgåva av Newsec Property Outlook som publiceras i dag.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed