Content page
Fastighetsbranschen spår fortsatt goda tider | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fastighetsbranschen spår fortsatt goda tider

Det är en positiv bild som målas upp av företrädarna för den svenska fastighetsmarknaden i årets upplaga av PWC:s Fastighetstempen. Över sjuttio procent av respondenterna tror på ökande hyresintäkter för branschen. Man tror även på stigande fastighetspriser, ökade investeringar och över hälften av de tillfrågade bolagen kommer även att anställa ny personal under de tolv kommande månaderna.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed