Content page
Scandinavian Photo säljer i Mölndal och Jönköping | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Scandinavian Photo säljer i Mölndal och Jönköping

Scandinavian Photo avyttrar genom två separata bolagsaffärer fastigheter i Mölndal och Bankeryd. Scandinavian Photo blir kvar som hyresgäster i fastigheterna.

Bolaget säljer fastigheterna Mölndal Pelargonian 8 och Jönköping Backen 1:122 i två separata affärer.
Fastigheterna inrymmer bland annat Scandinavian Photos huvudkontor, lager och lokala butiker. Total yta uppgår till ca 4.500 kvm. Scandinavian Photo blir i samband med affärerna hyresgäst i fastigheterna och hyr således nu sina lokaler på samtliga ställen i Sverige.

Köpare i Mölndal är Berger Förvaltnings AB vilka tillträdde fastigheten i slutet februari.

Cread Fastighets AB är köpare i Bankeryd och tillträdde fastigheten redan i höstas. Parterna har valt att inte kommunicera någon köpeskilling.

A&P Fastighetstransaktioner var säljarens rådgivare i affärerna.

Fastighetsvärlden Idag 2015-03-04

MER stenafastigheter.se

Comments are closed