Content page
Ny förening för Byggande Arkitekter bildad | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ny förening för Byggande Arkitekter bildad

Nio arkitektföretag har bildat Föreningen Byggande Arkitekter. Den nya föreningen består av arkitektföretag som vill ta rollen som byggherre och bygga i egen regi.

Föreningens syfte är att verka för att arkitektföretag i större utsträckning tar byggherrerollen. Genom utbyte av erfarenheter och gemensam kunskapsuppbyggnad ska den nya föreningen stärka arkitektföretagen i byggherrerollen.

För att bli medlem i Föreningen Byggande Arkitekter krävs att arkitektföretaget självständigt, eller i partnerskap, har genomfört, eller genomför, byggprojekt i egen regi. Arkitektföretag som siktar på byggherrerollen kan vara adjungerade medlemmar. Ett antal sådana adjungerade medlemmar finns redan vid bildandet av den nya föreningen.

Under ett par års tid har företagen ingått i ett nätverk av arkitektföretag med byggherreåtaganden, initierat av Staffan Carenholm, tidigare förbundsdirektör i Sveriges Arkitekter. Detta nätverk övergår nu i den nya Föreningen Byggande Arkitekter, och med fortsatt engagemang av Staffan Carenholm.

Den nya föreningens styrelse består av

  • Magnus Månsson, Semrén & Månsson Arkitektkontor AB,
  • Joakim Uebel, sandellsandberg arkitekter AB ,
  • Staffan Schartner, Omniplan AB
  • Mats Jakobsson (suppleant), MAF arkitektkontor AB.

Ordförande är Magnus Månsson.
– Det är glädjande att vi nu kunnat bilda den nya föreningen, säger Magnus Månsson. Vi visar med detta att arkitektföretag både vill och kan ta ett ökat ansvar i byggprocessen och inte är främmande för att ta rollen som byggherre. Inte minst på bostadssidan finns det ett stort intresse ute i kommunerna för att få in fler och mindre aktörer med nya idéer om hur man bygger både kostnadseffektivt och med kvalitet.

– Arkitektföretag som byggherrar kan medverka till ökad mångfald och variation i bostadsbyggandet, något som många kommuner nu aktivt eftersträvar när man genom mindre markanvisningar vill öppna för fler aktörer. Vi möter stort intresse i de kommuner vi besöker. Att vara byggande arkitekt ger oss arkitekter en erfarenhet och kunskap som också kommer våra ordinarie kunder till del, avslutar Magnus Månsson.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed