Content page
D Carnegie satsar på hyreslyft om 30–40 procent | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

D Carnegie satsar på hyreslyft om 30–40 procent

7–10 procent av beståndet ska renoveras årligen. Snabbväxande D Carnegie & Co redovisar ett driftnetto på 257,6 miljoner för 2014. Förvaltningsresultatet uppgår till 42,4 miljoner. Historiska jämförelsetal saknas för det nya bolaget.

D Carnegie publicerar därför i syfte att ändå ge vägledning en årlig intjäningsförmåga per den 1 januari 2015 som visar på ett löpande driftnetto vid denna tidpunkt på 531 miljoner kronor. Detta är dock ingen prognos för framtiden och tar inte med förväntade hyresförändringar och kostnadsförändringar.

– Lika viktig som vår höga förvärvstakt är att vår lösning, Bosystem, för att renovera enskilda lägenheter fungerar väl och innebär att vi räknar med att kunna renovera 7–10 procent av vårt bestånd årligen. En renovering av en lägenhet innebär att hyran kan höjas med 30–40 procent. På tio år kan vi därmed höja hyrorna för hela vårt bestånd i motsvarande mån, säger VD Ulf Nilsson.

Fastighetsvärlden Idag 2015-02-24

MER stenafastigheter.se

Comments are closed