Content page
Byggvesta köper byggrätter av Akademiska Hus | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Byggvesta köper byggrätter av Akademiska Hus

27.400 kvm byggrätter. Akademiska Hus och Byggvesta har tillsammans arbetat fram en detaljplan för student- och forskarbostäder i Flemingsberg, en detaljplan som antogs av Huddinge kommun i somras. Nu säljer Akademiska Hus mark till Byggvesta som rymmer byggrätter för 27.400 kvm. Det ger cirka 450 student och gästforskarbostäder. Parterna har kommit överens om att inte kommunicera priset i försäljningen. Byggvesta företräddes i affären av Setterwalls advokatbyrå.

Fastighetsvärlden Idag             2015-02-20

MER stenafastigheter.se

Comments are closed