Content page
Atrium Ljungberg höjer utdelningen efter starkt 2014 | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Atrium Ljungberg höjer utdelningen efter starkt 2014

Helåret 2014. Atrium Ljungberg ökade förvaltningsresultat 2014 och för året som helhet överträffades förväntningarna.

– Resultatet för 2014 landar över prognos och med miljardförvärv i Liljeholmen och en ny stor markanvisning i Barkarby etablerar vi oss på nya delmarknader. Tillsammans med nya projektmöjligheter på våra befintliga platser skapar detta förutsättningar för fortsatt god tillväxt under kommande år, säger Atrium Ljungbergs vd Ingalill Berglund.

– Jag ser framför mig en fortsatt god efterfrågan på våra marknader och tror starkt på attraktionen i vårt erbjudande och på möjligheten vår projektportfölj ger.

Året i siffror:

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 311 mkr (2 362) varav hyresintäkter ökade till 1 981 mkr (1 956).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 93 procent (95), inklusive projektfastigheter där Sickla Front och Nod tillkommit under året.
  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1 344,6 mkr (1 297,3).
  • Resultat före värdeförändringar ökade till 843,5 mkr (829,0).
  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 860,6 mkr (142,5). Orealiserade värdeförändringar finansiella instrument uppgick till – 894,0 mkr (342,6).
  • Årets resultat uppgick till 645,2 mkr (1 108,3), vilket motsvarar 4,89 kr/aktie (8,52). Minskningen förklaras i sin helhet av ökat undervärde i derivatportföljen.
  • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 707 mkr (1 302). Förvärv av fastigheter uppgick till 1 673 mkr (0).
  • Försäljning av fastigheter uppgick till 94 mkr (1 012).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,30 kr/aktie (3,05).
  • Prognosen för 2015 uppgår till 920 mkr för resultat före värdeförändring och skatt.

Fastighetsvärlden Idag         2015-02-20

MER stenafastigheter.se

Comments are closed