Content page
Akelius löser in obligationslån i förtid | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Akelius löser in obligationslån i förtid

Akelius Residential Property har skickat en underrättelse till samtliga direktregistrerade innehavare av bolagets obligationslån (2012/2015) om högst 1 000 miljoner kronor med rörlig ränta om att bolaget har beslutat att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed