Content page
Kraftig tillväxt för Balder | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Kraftig tillväxt för Balder

Balder gör ett ramstarkt 2014 och går stärkta in i 2015. Förvaltningsresultatet före skatt uppgick till 1.275 miljoner (854), vilket motsvarar 6,64 kronor per stamaktie (4,57).

Hyresintäkterna ökade till 2.525 miljoner (1 884) och resultatet efter skatt till 3.128 miljoner (1.738), motsvarande 18,10 kronor per stamaktie.

FV Idag 2015-02-18

MER stenafastigheter.se

Comments are closed