Content page
Heba förbättrade förvaltningsresultatet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Heba förbättrade förvaltningsresultatet

Helåret 2014. Heba redovisar ett förbättrat förvaltningsresultat med 8 procent under 2014, jämfört med föregående år. Bolagets verksamhet växer till följd av förvärv av en vårdfastighet i Täby och tecknat avtal om förvärv av ett nybyggnadsprojekt om 184 bostäder i Flemingsbergsdalen i Huddinge.

  • Hyresintäkterna uppgick till 267,3 (247,8) miljoner.
  • Driftsöverskottet uppgick till 162,6 (150,0) miljoner.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 102,7 (95,3) miljoner, en ökning med 8 procent.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 114,3 (118,9) miljoner och på räntederivat
    till -55,9 (21,0) miljoner.
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 125,7 (183,8) miljoner, vilket motsvarar 3,05 (4,45) kr per aktie.
  • Det egna kapitalet var 2 831,7 (2 755,5) miljoner motsvarande en soliditet om 53,3 (56,5) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 106,7 (62,9) miljoner.
  • Substansvärdet uppgick till 86 (83) kr per aktie.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,30 (1,20) kr per aktie.

Fastighetsvärlden Idag             2015-02-19

MER stenafastigheter.se

Comments are closed