Content page
Diös ökar förvaltningsresultatet med 19 procent | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Diös ökar förvaltningsresultatet med 19 procent

Helåret 2014. Diös Fastigheter redovisar ett förvaltningsresultat för perioden som är 67 miljoner bättre än motsvarande period föregående år. Det motsvarar en förbättring om 19 procent. Driftsöverskottet ökade från 738 miljoner till 762 miljoner vilket ger en förbättring i överskottsgrad om 1,9 procent. Uthyrningsgraden ökade med 0,5 procentenheter till 89 procent.

Diös Fastigheters styrelse föreslår en aktieutdelning om 2,85 kronor per aktie, vilket motsvarar en höjning med 24 procent.

För jämförbart bestånd har hyresintäkterna ökat med 1,4 procent och driftsöverskottet med 4,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

  • Årets hyresintäkter uppgick till 1 291 mkr (1 292)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 421 mkr (354)
  • Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 62 mkr (-24)
  • Värdeförändringen av finansiella instrument uppgick till -91 mkr (68)
  • Resultat per aktie uppgick till 3,97 kr (4,32)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,85 kr per aktie (2,30)

– Med ett förvaltningsresultat som är 19 procent bättre än motsvarande period 2013, fortsätter vi mot visionen att bli den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Nettouthyrningen uppgick till 29 mkr (6). Vår positiva utveckling visar att inslagen strategin, att koncentrera beståndet till centralt placerade lägen i norra Sveriges tillväxtorter, är långsiktigt hållbar, säger Knut Rost, vd för Diös Fastigheter.

Fastighetsvärlden Idag          2015-02-19

MER stenafastigheter.se

Comments are closed