Content page
Willhem stärker resultatet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Willhem stärker resultatet

Willhems intäkter ökade 2014, jämfört med föregående år till 1.277 miljoner (1 200). Driftnettot uppgick till 712 miljoner (646). Rörelseresultatet ökade till 1.075 miljoner (820) medan resultat före skatt minskade till 273 miljoner (503). Värdet på bolagets fastigheter har passerat 15 miljarder och uppgår nu till 15,2 miljarder (13 576).

FV Idag 2015-02-18

MER stenafastigheter.se

Comments are closed