Content page
Urstarkt 2014 av Hemfosa – nästan 1 miljard i vinst | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Urstarkt 2014 av Hemfosa – nästan 1 miljard i vinst

Hemfosa ökade för helåret 2014 sitt förvaltningsresultat till 821 miljoner (323). Hyresintäkterna uppgick under perioden till 1.612 mkr (1.584) och resultat efter skatt ökade till 962 miljoner (231).

MER stenafastigheter.se

Comments are closed