Content page
GD Migrationsverket: Vill radera tillfälliga boenden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

GD Migrationsverket: Vill radera tillfälliga boenden

Anders Danielsson
Anders Danielsson

Inleder samarbeten med Specialfastigheter och Fortifikationsverket. Sedan en tid undersöker Migrationsverket möjligheterna att bidra till att det byggs ett större antal ”asylfastigheter”. Verket har tröttnat på den stora pengarullningen.

– Jag prioriterar hårt att vi ska bygga eget. I början mötte vi motstånd, men nu har förslaget blivit mer populärt och det finns mer tryck i frågan, säger Anders Danielsson, generaldirektör Migrationsverket till Fastighetsvärlden.

Det handlar egentligen varken om att Migrationsverket ska bygga eller äga. Verket är dock redo att teckna långa hyresavtal med fastighetsbolag som är redo att ta tag i frågan.

– Vi vill i princip radera de tillfälliga boenden som vi har hyreskontrakt med idag. I de fallen handlar det om korta kontrakt, säger Anders Danielsson till Fastighetsvärlden.

Anders Danielsson berättar att Migrationsverket nyligen har kontaktat Specialfastigheter och Fortifikationsverket för att se om något av de båda statliga bolagen kan bidra. Båda är stora fastighetsägare och äger även stora mängder mark.

– Men det är inte lätt ändå. Det krävs ett flertal kommunala tillstånd för att det ska vara aktuellt att bygga bostäder. Vi är precis i början av de kontakterna så vi får se vad som händer framöver, säger Anders Danielsson.

– De fastigheter vi vill ha framöver ska helst ligga nära våra prövningsenheter. Vi vill dessutom ha anläggningar där det finns förutsättningar för självhushållning, säger Anders Danielsson.

Det handlar om vanliga bostadshus som ska byggas, som i ett senare läge kan fungera som vanliga bostäder eller studentbostäder.

Nästan 30 000 asylflyktingar bor idag i tillfälligt boende. Ofta handlar det om en täthet på två personer på tio kvadratmeter. Ett tag testade Migrationsverket tre boende på tio kvadratmeter, men det har man övergivet.

– Det finns idag inga vanliga boenden som vi kan komma över. Vi konkurrerar egentligen med alla vanliga bostadssökande när vi söker efter bostäder – så situationen är allt annat än lätt.

Idag finns 80 000 inskrivna hos Migrationsverket, 50 000 bor i Migrationsverkets boenden, 30 000 har ordnat boende själva.  Hösten 2012 tog de egna boendena slut och Migrationsverket tvingades i större omfattning ut acceptera erbjudande från alla möjliga fastighetsägare och aktörer som kunde erbjuda boende och lokaler. Ett tiotal aktörer har blivit riktigt stora inom ”asylfastigheter”. Kortsiktigt kommer det även fortsättningsvis att behövas en mycket stor mängd fler bostäder. På Fastighetsvärldens seminarium Samhällsfastigheter konstaterade Danielsson att verket vill ha kontakt med ytterligare fastighetsägare och operatörer. Villkoren är relativt enkla.

– Vi betalar 350 kronor per dygn, och då ska det ingå tre mål mat. Kan ni fixa det billigare så kontakta oss.

Fastighetsvärlden Idag 2015-02-16

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

GD Migrationsverket: Vill radera tillfälliga boenden

Anders Danielsson
Anders Danielsson

Inleder samarbeten med Specialfastigheter och Fortifikationsverket. Sedan en tid undersöker Migrationsverket möjligheterna att bidra till att det byggs ett större antal ”asylfastigheter”. Verket har tröttnat på den stora pengarullningen.

– Jag prioriterar hårt att vi ska bygga eget. I början mötte vi motstånd, men nu har förslaget blivit mer populärt och det finns mer tryck i frågan, säger Anders Danielsson, generaldirektör Migrationsverket till Fastighetsvärlden.

Det handlar egentligen varken om att Migrationsverket ska bygga eller äga. Verket är dock redo att teckna långa hyresavtal med fastighetsbolag som är redo att ta tag i frågan.

– Vi vill i princip radera de tillfälliga boenden som vi har hyreskontrakt med idag. I de fallen handlar det om korta kontrakt, säger Anders Danielsson till Fastighetsvärlden.

Anders Danielsson berättar att Migrationsverket nyligen har kontaktat Specialfastigheter och Fortifikationsverket för att se om något av de båda statliga bolagen kan bidra. Båda är stora fastighetsägare och äger även stora mängder mark.

– Men det är inte lätt ändå. Det krävs ett flertal kommunala tillstånd för att det ska vara aktuellt att bygga bostäder. Vi är precis i början av de kontakterna så vi får se vad som händer framöver, säger Anders Danielsson.

– De fastigheter vi vill ha framöver ska helst ligga nära våra prövningsenheter. Vi vill dessutom ha anläggningar där det finns förutsättningar för självhushållning, säger Anders Danielsson.

Det handlar om vanliga bostadshus som ska byggas, som i ett senare läge kan fungera som vanliga bostäder eller studentbostäder.

Nästan 30 000 asylflyktingar bor idag i tillfälligt boende. Ofta handlar det om en täthet på två personer på tio kvadratmeter. Ett tag testade Migrationsverket tre boende på tio kvadratmeter, men det har man övergivet.

– Det finns idag inga vanliga boenden som vi kan komma över. Vi konkurrerar egentligen med alla vanliga bostadssökande när vi söker efter bostäder – så situationen är allt annat än lätt.

Idag finns 80 000 inskrivna hos Migrationsverket, 50 000 bor i Migrationsverkets boenden, 30 000 har ordnat boende själva.  Hösten 2012 tog de egna boendena slut och Migrationsverket tvingades i större omfattning ut acceptera erbjudande från alla möjliga fastighetsägare och aktörer som kunde erbjuda boende och lokaler. Ett tiotal aktörer har blivit riktigt stora inom ”asylfastigheter”. Kortsiktigt kommer det även fortsättningsvis att behövas en mycket stor mängd fler bostäder. På Fastighetsvärldens seminarium Samhällsfastigheter konstaterade Danielsson att verket vill ha kontakt med ytterligare fastighetsägare och operatörer. Villkoren är relativt enkla.

– Vi betalar 350 kronor per dygn, och då ska det ingå tre mål mat. Kan ni fixa det billigare så kontakta oss.

Fastighetsvärlden Idag 2015-02-16

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

GD Migrationsverket: Vill radera tillfälliga boenden

Anders Danielsson
Anders Danielsson

Inleder samarbeten med Specialfastigheter och Fortifikationsverket. Sedan en tid undersöker Migrationsverket möjligheterna att bidra till att det byggs ett större antal ”asylfastigheter”. Verket har tröttnat på den stora pengarullningen.

– Jag prioriterar hårt att vi ska bygga eget. I början mötte vi motstånd, men nu har förslaget blivit mer populärt och det finns mer tryck i frågan, säger Anders Danielsson, generaldirektör Migrationsverket till Fastighetsvärlden.

Det handlar egentligen varken om att Migrationsverket ska bygga eller äga. Verket är dock redo att teckna långa hyresavtal med fastighetsbolag som är redo att ta tag i frågan.

– Vi vill i princip radera de tillfälliga boenden som vi har hyreskontrakt med idag. I de fallen handlar det om korta kontrakt, säger Anders Danielsson till Fastighetsvärlden.

Anders Danielsson berättar att Migrationsverket nyligen har kontaktat Specialfastigheter och Fortifikationsverket för att se om något av de båda statliga bolagen kan bidra. Båda är stora fastighetsägare och äger även stora mängder mark.

– Men det är inte lätt ändå. Det krävs ett flertal kommunala tillstånd för att det ska vara aktuellt att bygga bostäder. Vi är precis i början av de kontakterna så vi får se vad som händer framöver, säger Anders Danielsson.

– De fastigheter vi vill ha framöver ska helst ligga nära våra prövningsenheter. Vi vill dessutom ha anläggningar där det finns förutsättningar för självhushållning, säger Anders Danielsson.

Det handlar om vanliga bostadshus som ska byggas, som i ett senare läge kan fungera som vanliga bostäder eller studentbostäder.

Nästan 30 000 asylflyktingar bor idag i tillfälligt boende. Ofta handlar det om en täthet på två personer på tio kvadratmeter. Ett tag testade Migrationsverket tre boende på tio kvadratmeter, men det har man övergivet.

– Det finns idag inga vanliga boenden som vi kan komma över. Vi konkurrerar egentligen med alla vanliga bostadssökande när vi söker efter bostäder – så situationen är allt annat än lätt.

Idag finns 80 000 inskrivna hos Migrationsverket, 50 000 bor i Migrationsverkets boenden, 30 000 har ordnat boende själva.  Hösten 2012 tog de egna boendena slut och Migrationsverket tvingades i större omfattning ut acceptera erbjudande från alla möjliga fastighetsägare och aktörer som kunde erbjuda boende och lokaler. Ett tiotal aktörer har blivit riktigt stora inom ”asylfastigheter”. Kortsiktigt kommer det även fortsättningsvis att behövas en mycket stor mängd fler bostäder. På Fastighetsvärldens seminarium Samhällsfastigheter konstaterade Danielsson att verket vill ha kontakt med ytterligare fastighetsägare och operatörer. Villkoren är relativt enkla.

– Vi betalar 350 kronor per dygn, och då ska det ingå tre mål mat. Kan ni fixa det billigare så kontakta oss.

Fastighetsvärlden Idag 2015-02-16

MER stenafastigheter.se

Comments are closed