Content page
Tvåsiffrig förbättring hos Wihlborgs | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Tvåsiffrig förbättring hos Wihlborgs

Men värdeökningen stannade på 3 procent. Kontinuerliga investeringar ligger bakom merparten av hyrestillväxten hos Wihlborgs. Hyresintäkterna uppgick till 1856 mkr (1704) och ökade hyror samt effektivare förvaltning gav ett förvaltningsresultat om 888 mkr (749). Värdeförändringen i beståndet uppgick till 642 mkr (167) vilket motsvarar ungefär 3 procents värdeökning.

Trots den värdeökningen dippar resultatet för Wihlborgs rejält, och det beror på orealiserade värdeförändringar på derivat på mer än –1000 mkr. Resultatet före skatt blev 492 mkr (1365).

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,75 kronor per aktie (4,25).

Fastighetsvärlden Idag 2015-02-12

MER stenafastigheter.se

Comments are closed