Content page
Peab ökar utdelningen med 25 procent | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Peab ökar utdelningen med 25 procent

Bra fart på bostadsutvecklingen. Det blev ett riktigt lyft för resultatet 2014 hos Peab. Det operativa rörelseresultat för 2014 uppgick till 1783 mkr (593). I rörelseresultatet för 2013 ingick dock stora engångskostnader på totalt 920 mkr. Resultatet före skatt förbättrades till 1230 mkr (383) och att den förbättringen inte blev större beror främst på att räntebärande fordringar avseende Northland har belastat finansnettot med 261 mkr.

Resultat per aktie uppgick till 3,48 kr (1,01) och styrelsen föreslår en utdelning om 2,25 kr (1,80) per aktie.

Av de olika affärsområdena är det fortfarande industri som levererar mest resultat, 671 mkr (681). Bygg lämnade ett rörelseresultat om 552 mkr (-539) och anläggning 331 mkr (371). Projektutvecklingen gav ett rörelseresultat om 342 mkr (247) varav bostadsutveckling 330 mkr (245). Igångsättningen av egenutvecklade bostäder uppgick till 2502 (2077) och antalet sålda bostäder till 2871 (2034).

Fastighetsutvecklingen av kommersiella projekt bidrog endast med 12 mkr (2) bland annat beroende på högre omkostnader då verksamheten är i uppbyggnadsfas fortfarande. Resultat från fastighetsförsäljningar påverkade resultatet med 157 mkr (63).

Fastighetsutvecklingsverksamheten belastades av negativa resultatandelar från fastighetsprojekt i delägda bolag under utvecklingsfasen. I detta resultat ingår Peabs andel av driftsresultatet för Friends Arena.

Fastighetsvärlden Idag         2015-02-12

MER stenafastigheter.se

Comments are closed