Content page
Ökade en miljard med bibehållen marginal | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ökade en miljard med bibehållen marginal

JM höjer utdelningen med 10 procent. JM sålde 70 färre lägenheter 2014 jämfört med 2013, 3195 stycken respektive 3265 stycken. Men det är i princip det enda negativa i bolagets bokslut. Intäkterna ökade till 14 216 mkr (12 603) och rörelseresultatet ökade till 1 819 mkr (1 523). Resultatet före skatt ökade till 1 744 mkr (1 464) och styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 kronor (7,25). Rörelsemarginalen låg på en nästan oförändrad nivå, 12,4 procent (12,5). Stockholm ståtar med den allra bästa marginalen, 22,5 procent (22,2).

Fastighetsvärlden Idag 2015-02-12

MER stenafastigheter.se

Comments are closed