Content page
Multiskrapa med 42 våningar aktuell i Kista | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Multiskrapa med 42 våningar aktuell i Kista

Ska fyllas med hotell, kontor och bostäder. Det finns långt gångna planer på ett nytt storprojekt i Kista, alldeles intill E4 i den norra delen av området. Förslaget till ny bebyggelse innehåller en två våningar hög sockelbyggnad och en högre byggnad med 42 våningar. I den låga delen ska framförallt sportverksamheter inrymmas och fokus är lagt på tennis. I den nya skrapan planeras för kontor i plan 2-9, hotell i plan 10–22 och bostäder i plan 23–41. Allra högst upp i plan 42 ska det bli konferenslokaler.

Det är Sport Hotels of Sweden AB som föreslås få en markanvisning från Stockholms Stad. Bolaget har nyligen bildats för just det här projektet och ägs av Index International AB, SSM och Executive Invest Stockholm.

Totalt ska projektet omfatta 40.500 kvm BTA. Det kommer att rymma 150 bostäder , 220 hotellrum och 7.800 kvm BTA kontor och butiker. Sportdelen föreslås omfatta 10.400 kvm BTA vilket ger plats för omkring tio tennisplaner.

För att projektet ska bli verklighet krävs en ny detaljplan. Området är idag planlagt för idrottsändamål men delar av området används idag främst för parkering och förslaget ligger i linje med den strukturplan staden tog fram för Kista Science City redan 2003.

Bostäderna kommer att säljas som bostadsrätter och en 3D-fastighetsbildning behöver göras för att det ska bli möjligt. Marken kommer att upplåtas med tomträtt och för kontors och hotelldelarna kommer denna att stegas in. Tomträttsavgälden reduceras år 1 med 100 procent, år 2 med 75 procent, år 3 med 50 procent samt år 4 med 25 procent. Från och med år 5 skall full tomträttsavgäld utgå. Den första tomträttsperioden löper på 20 år.

Även byggrätten för bostäderna upplåts med tomträtt, vilket inte är det vanliga när det gäller projekt för bostadsrätter. Staden har tagit hänsyn till att byggkostnaderna blir extra höga och funnit att markvärdet motsvarar det kapitaliserade värdet av tomträttsavgälden, därför föreslår man upplåtelse med tomträtt.

Fastighetsvärlden Idag 2015-02-10

Det planerade höghuset syns till vänster. Till höger syns Victoria Tower.
Det planerade höghuset syns till vänster. Till höger syns Victoria Tower.
Höghusdelen är ritad för att bli 42 våningar högt.
Höghusdelen är ritad att bli 42 våningar högt.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed