Content page
Stena Fastigheter gör som Akelius – uppgraderar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stena Fastigheter gör som Akelius – uppgraderar

Fräschar upp beståndet. Stena Fastigheter sålde nyligen ett stort bostadsbestånd i Göteborg till Victoria Park för 925 miljoner, 378 miljoner över inköpspriset från när bolaget förvärvade för åtta år sedan. Överskottet går rakt in i nyproduktion och upprustning.

– Vi har ökat nyproduktionstakten till 500 lägenheter per år, merparten byggs i Göteborg och Stockholm, men vi jobbar också med att uppgradera det befintliga beståndet, säger Stena Fastigheters koncernchef Christel Armstrong Darvik.

– Vi jobbar enligt samma princip som Akelius, när en hyresgäst flyttar ut uppgraderar vi bostaden till en högre standard. Det är det smidigaste med tanke på bruksvärdessystemet.

Högre standard innebär också högre hyra men med tanke på bostadsbristen som råder i de flesta av Stena Fastigheters så har det inte påverkat intresset negativt.

– Nej, tvärt om. Intresset för lägenheterna har faktiskt ökat i stället.

Uppgraderingsprojektet har pågått i cirka ett år och ambitionen är på sikt att alla Stena Fastigheters 23.700 hyresrätter ska uppgraderas.

Fastighetsvärlden Idag            2015-02-09

MER stenafastigheter.se

Comments are closed