Content page
Valad Europe förvärvat av australiska Cromwell | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Valad Europe förvärvat av australiska Cromwell

Fastigheter i Norden för 5 miljarder. Valad Europe har förvärvats av Cromwell Property Group, en av Australiens ledande managementgrupper avseende fastighetsinvesteringar och fonder. Säljer gör Valad Europes ledande befattningshavare och Blackstone.

Valad förvaltar 85 fastigheter i Norden som är värderade till nästan 5 miljarder kronor. Merparten finns i Sverige.

Förvaltningen av tillgångar på 5,3 miljarder euro genom 24 mandat i 13 europeiska länder gör att Valad Europe förser Cromwell med en integrerad europeisk fastighetsinvesteringsplattform som kompletterar deras befintliga kapitalförvaltningsverksamhet i Asien-Stillahavsområdet och ligger i linje med deras strategi att öka andelen av de totala intäkterna som härrör från kapitalförvaltningsverksamheten globalt.

Cromwells VD, Paul Weightman:

– Förvärvet av Valad Europe ger oss möjlighet att förvärva en framgångsrik plattform med mervärde avseende fastighetsfondförvaltning inom ett antal geografiska områden och sektorer. Verksamheten passar väl kulturellt med Cromwell, kompletterar vår befintliga kapitalförvaltningsverksamhet och främjar vår strategi att öka bidraget från kapitalförvaltning till ca 20 procent Vi välkomnar Martyn McCarthy och resten av Valad Europe-teamet och ser fram emot att fortsätta utöka Valad Europes verksamhet, och att dra nytta av framtida möjligheter över de två plattformarna.”

Martyn McCarthy, styrelseordförande i Valad Europe:

– Vi är mycket nöjda med att i Cromwell ha en långsiktig partner som är engagerad i kapitalförvaltning, och som stödjer våra fortsatta ambitioner att leverera starka resultat till, och med anpassning till, våra investerar- och bankpartner.

Anthony Myers, chef för Real Estate Europe på Blackstone,

– Valad Europe har varit en framgångsrik investering för oss och verksamheten fortsätter att stärka sin närvaro på den europeiska marknaden. Vi önskar teamet lycka till med Cromwell och är övertygade om att de kommer att fortsätta att skapa ytterligare framgångar.

Fastighetsvärlden Idag 2015-02-05

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

Valad Europe förvärvat av australiska Cromwell

Fastigheter i Norden för 5 miljarder. Valad Europe har förvärvats av Cromwell Property Group, en av Australiens ledande managementgrupper avseende fastighetsinvesteringar och fonder. Säljer gör Valad Europes ledande befattningshavare och Blackstone.

Valad förvaltar 85 fastigheter i Norden som är värderade till nästan 5 miljarder kronor. Merparten finns i Sverige.

Förvaltningen av tillgångar på 5,3 miljarder euro genom 24 mandat i 13 europeiska länder gör att Valad Europe förser Cromwell med en integrerad europeisk fastighetsinvesteringsplattform som kompletterar deras befintliga kapitalförvaltningsverksamhet i Asien-Stillahavsområdet och ligger i linje med deras strategi att öka andelen av de totala intäkterna som härrör från kapitalförvaltningsverksamheten globalt.

Cromwells VD, Paul Weightman:

– Förvärvet av Valad Europe ger oss möjlighet att förvärva en framgångsrik plattform med mervärde avseende fastighetsfondförvaltning inom ett antal geografiska områden och sektorer. Verksamheten passar väl kulturellt med Cromwell, kompletterar vår befintliga kapitalförvaltningsverksamhet och främjar vår strategi att öka bidraget från kapitalförvaltning till ca 20 procent Vi välkomnar Martyn McCarthy och resten av Valad Europe-teamet och ser fram emot att fortsätta utöka Valad Europes verksamhet, och att dra nytta av framtida möjligheter över de två plattformarna.”

Martyn McCarthy, styrelseordförande i Valad Europe:

– Vi är mycket nöjda med att i Cromwell ha en långsiktig partner som är engagerad i kapitalförvaltning, och som stödjer våra fortsatta ambitioner att leverera starka resultat till, och med anpassning till, våra investerar- och bankpartner.

Anthony Myers, chef för Real Estate Europe på Blackstone,

– Valad Europe har varit en framgångsrik investering för oss och verksamheten fortsätter att stärka sin närvaro på den europeiska marknaden. Vi önskar teamet lycka till med Cromwell och är övertygade om att de kommer att fortsätta att skapa ytterligare framgångar.

Fastighetsvärlden Idag 2015-02-05

MER stenafastigheter.se

Comments are closed