Content page
Så kan Göteborgs nya Handelshögskola bli | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Så kan Göteborgs nya Handelshögskola bli

Se bilder nedan. Projektbilder från de sex arkitektfirmor som är med i slutkampen om att få rita Göteborgs nya Handelshögskola finns nu redovisade.

Det handlar om en ny byggnad som Akademiska Hus ska uppföras i hörnet hörnet Vasagatan–Haga kyrkogata, och som möjligheten ska integrera en av Västlänkens stationsuppgångar. Av 73 inkomna intresseanmälningar valdes följande sex kontor ut att delta i själva tävlingen.

I de förslag som Fastighetsvärlden läst igenom varierar ytan mellan 7.500 och 12.500 kvm LOA.

– I de sex förslagen har arkitekterna tagit sig an uppgiften; att gestalta ett arkitektoniskt tilltalande tillägg till Handelshögskolan och Vasastaden, med höga ambitioner. Förslagen visar på olika intressanta sätt att utveckla stadsrummet och skapa samspel mellan nya och gamla byggnader, säger Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus, tillika juryordförande.

De deltagande arkitektkontoren är:

  • Yellon + Kim Utzon Arkitekter + WSP + Atkins, Sverige/Danmark
  • Johan Celsing Arkitektkontor, Sverige
  • Johannes Norlander Arkitektur + Arup, Sverige/Storbritannien
  • Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Danmark
  • XDGA + Contekton + Integra engineering + Andersson & Hultmark, Belgien/Sverige
  • Nieto Sobejano Arquitectos, Tyskland /Spanien

Tävlingsbidragen presenteras anonymt, och kommer sedan att bedömas av en jury med representanter från Akademiska Hus, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter. Ett jurybeslut om vilken arkitekt som får formge Handelshögskolan nya byggnad tas i slutet av mars 2015.

Förslag 1: Haga Forum
Förslag 1: Haga Forum.
Ytterligare en illustration av det första förslaget, sett från gatan.
Ytterligare en illustration av det första förslaget, sett från gatan.
Förslag 2: Varp.
Förslag 2: Varp.
Förslag 3: Öppet Hus
Förslag 3: Öppet Hus.
Förslag 3, sett från gatan.
Förslag 3, sett från gatan. Förslaget innehåller 11.700 kvm LOA.
Förslag 4: Unus et Vertere.
Förslag 4: Unus et Vertere.
Fjärde förslaget, sett från gatan.
Fjärde förslaget, sett från gatan.
Förslag 5: Annex.
Förslag 5: Annex.
Förslag 6: Campus Diem.
Förslag 6: Campus Diem.
Ytterligare en illustration från förslag 6, sett från gatan.
Ytterligare en illustration från förslag 6, sett från gatan.
Så ser dagens byggnad ut...
Så ser dagens byggnad ut…
Ritning över vad som ska rivas.
Ritning över vad som ska rivas.
Flygbild över det aktuella kvarteret.
Flygbild över det aktuella kvarteret.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed