Content page
Jernhusen: 22 procent högre rörelseresultat | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Jernhusen: 22 procent högre rörelseresultat

Jernhusens rörelseresultat före värdeförändringar ökade med 22 procent under 2014 jämfört med föregående år. Resultatutvecklingen beror på gynnsamma omvärldsfaktorer, färdigställda projekt samt på ett fokuserat arbete med att öka intäkterna och att effektivisera verksamheten.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed