Content page
120 nya lägenheter till Lund | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

120 nya lägenheter till Lund

Datum: 2015-01-29 07:00
Text:

Stena Fastigheter har beviljats bygglov till fyra nya bostadshus vid Nöbbelövs centrum i Lund. Utöver bostadshusen, som inrymmer 120 lägenheter, kommer även Nöbbelövs torg att rustas upp. Stort fokus läggs på energi- och miljöfrågor och miljöklassning enligt Miljöbyggnad Silver.

- Idag finns ett uppdämt behov av bra bostäder i våra storstadsregioner. Satsningen i Lund ligger helt i linje med vår ambition att få igång en omfattande nyproduktion. Vårt mål är att bygga 500 bostäder per år, säger Christel Armstrong Darvik, koncernchef Stena Fastigheter.
 
Byggstart för nyproduktionen är våren 2015 och de första husen beräknas vara klara för inflyttning sensommaren år 2016. Utvecklingen av torget beräknas stå klart under 2015 och kommer att bli ett lyft för hela området med nya grönytor och gångstråk genom Nöbbelövs centrum. Förändringarna har utformats i samråd med hyresgästerna som i höstas fick tycka till och komma med synpunkter om vad de saknar i deras närområde.
Den sammantagna satsningen går under namnet Gröna Nöbbelöv.
 
- Vi äger idag ca 360 hyresrätter i området plus lokaler för handel, tandläkare och vårdcentral samt tillhörande parkering. Under de kommande åren storsatsar vi i Nöbbelöv för att göra Nöbbelöv till ett än mer attraktivt bostadsområde där stadens service kombineras med närhet till fin natur, säger Unni Sollbe, VD, Stena Fastigheter Malmö. 
 
Nöbbelöv är ett område med mycket grönska och många odlingsintresserade. Här finns närhet till vacker natur, tex Nöbbelövs mosse, så väl som till stadens puls, service och bra skolor. Väl utbyggda cykelbanor, busshållplats vid torget och tågstation bara en kort promenad borgar för bra kommunikationer utan bil. Stena Fastigheter har också ett omfattande hållbarhetsarbete som kommer att reflekteras i projektet.
 
Några exempel på hur området planeras med hållbarhet i fokus: 
  • Nyproduktionen görs utifrån standarden Miljöbyggnad Silver.
  • Genom att förtäta ett område med väl utbyggd kollektivtrafik och med handel och service på torget kan de boende som vill välja bort bilen. Det planeras också för en bilpool i området samt ett ”cykelkök” utifrån en idé från de boende.
  • En variation i upplåtelseformer och storlek på boendet möjliggör för hyresgäster att bo kvar när livet eller behoven förändras.
  • Utvecklingen av Nöbbelövs torg sker utifrån en boendedialog med både boende och lokalhyresgäster för att säkerställa delaktighet och skapa trygga och trivsamma arbets- och boendemiljöer.
  • Avtalet med byggentreprenören är skrivet med social hänsyn med mål att få in unga arbetslösa i området i byggprojektet.   
  • Befintlig bebyggelse rustas upp för att bli mer energisnål i linje med Stena Fastigheters energimål.
  • Boende kommer ges möjligheter till att själva odla i området.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed