Content page
Jernhusen utvecklar Sävenäs Depå | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Jernhusen utvecklar Sävenäs Depå

Jernhusen bygger om Sävenäs Depå i Göteborg i nära samarbete med beställaren Västtrafik. Depån anpassas till en mer flexibel underhållsdepå för den senaste modellen av Västtrafiks pendeltåg. Den totala investeringen uppgår till 50 miljoner kronor.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed