Content page
DTZ anställer inom Occupier Services | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

DTZ anställer inom Occupier Services

Två nya medarbetare har anställts vid DTZs avdelning för hyresgästrådgivning – Occupier Services i Stockholm.

Hanna Eriksson börjar i mars och kommer närmast från Humlegården Fastigheter, där hon sedan 2010 arbetat som marknadsområdeschef. Hanna är civilingenjör från Chalmers och har tidigare arbetat med fastighetsutveckling och uthyrning på Skanska.

Tiziana Parretti har en Mastersutbildning i EU Project Planning från Tor Vergata-universitetet i Rom och har tidigare arbetat som projektledare i olika EU-projekt. Tiziana kommer framför allt att arbeta med internationella EU-projekt.

– Vi upplever en ökad efterfrågan på våra tjänster och är glada att kunna knyta ytterligare två mycket kompetenta konsulter till DTZ, säger Johan Zachrisson, vice VD för DTZ i Sverige och tf Head of Occupier Services.

Fastighetsvärlden Idag         2015-01-23

MER stenafastigheter.se

Comments are closed