Content page
Falk blir ”byggeneral” för Stockholms Stad | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Falk blir ”byggeneral” för Stockholms Stad

Torleif Falk
Torleif Falk

Ska hålla uppe takten i bostadsbyggandet. För att kunna hålla den höga takten i byggandet har Stockholms stad skapat en ny organisation, en genomförandegrupp.

Torleif Falk, tidigare projektutvecklare på Stockholmshem, kommer att leda denna och blir projektsamordnare – ”byggeneral”. Han börjar i sin nya roll den 1 februari.

Genomförandegruppen kommer att ha representanter för trafikkontoret, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen. Gruppen blir en direktlänk mellan stadens förvaltningar, den politiska organisationen och bygg- och bostadsbolagen.

Falk har itidigare arbetet inom den privata bostadssektorn och på flera arkitektkontor.

Fastighetsvärlden Idag                     2015-01-20

MER stenafastigheter.se

Comments are closed