Content page
JM förvärvar fastighet på Lindholmen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

JM förvärvar fastighet på Lindholmen

AGA säljer. JM förvärvar fastigheten Lindholmen 1:29 på Lindholmen i Göteborg. Affären uppgår till 27,5 miljoner kronor och vid lagakraftvunnen detaljplan tillkommer en tilläggsköpeskilling. Tillträde och erläggande av likvid sker under första kvartalet 2015.

Fastigheten förvärvas från AGA AB, med bedömd utveckling om 300-500 bostäder.

JM avser bidra till att utveckla Lindholmen till en socialt och ekologiskt hållbar stadsdel med blandning av verksamheter och bostäder som attraherar en bred grupp av stadens invånare.

– Det är tillfredsställande att affären med AGA är i hamn. Den aktuella fastigheten har en lång historia i AG:As ägo och vi ser fram emot att vara en aktiv del i den pågående stadsomvandlingen på Lindholmen. På inget annat ställe i Göteborg är omvandlingen från det industriella samhället till ett högteknologiskt och kunskapsintensivt samhälle så tydlig som här. Den processen vill JM vara en del av, säger Martin Svahn, regionchef på JM region Väst.

Fastighetsvärlden Idag 2015-01-14

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

JM förvärvar fastighet på Lindholmen

AGA säljer. JM förvärvar fastigheten Lindholmen 1:29 på Lindholmen i Göteborg. Affären uppgår till 27,5 miljoner kronor och vid lagakraftvunnen detaljplan tillkommer en tilläggsköpeskilling. Tillträde och erläggande av likvid sker under första kvartalet 2015.

Fastigheten förvärvas från AGA AB, med bedömd utveckling om 300-500 bostäder.

JM avser bidra till att utveckla Lindholmen till en socialt och ekologiskt hållbar stadsdel med blandning av verksamheter och bostäder som attraherar en bred grupp av stadens invånare.

– Det är tillfredsställande att affären med AGA är i hamn. Den aktuella fastigheten har en lång historia i AG:As ägo och vi ser fram emot att vara en aktiv del i den pågående stadsomvandlingen på Lindholmen. På inget annat ställe i Göteborg är omvandlingen från det industriella samhället till ett högteknologiskt och kunskapsintensivt samhälle så tydlig som här. Den processen vill JM vara en del av, säger Martin Svahn, regionchef på JM region Väst.

Fastighetsvärlden Idag 2015-01-14

MER stenafastigheter.se

Comments are closed