Content page
Fem bolag skapar nytt finansbolag om 8 miljarder | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fem bolag skapar nytt finansbolag om 8 miljarder

Samarbetar igen. Via det delägda finansbolaget Nya Svensk FastighetsFinansiering AB samarbetar fem noterade fastighetsbolag, där Erik Paulsson är delägare i samtliga, för att effektivt nå kapitalmarknaden via säkerställda MTN. Programmet är på 8.000 miljoner. Bolagen skapar det nya bolaget för att bredda basen för bolagens upplåningsstruktur.

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB ägs av Catena, Diös Fastigheter, Fabege, Platzer och Wihlborgs till 20 procent vardera. Bolagets finansieringsverksamhet kommer att starta i början av februari 2015.

– Fabege kommer genom Nya Svensk FastighetsFinansiering AB att få en ny finansieringskälla att utnyttjas för att komplettera dagens upplåningsstruktur, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Anders Jarl, VD för Wihlborgs:

– Wihlborgs får genom Nya Svensk FastighetsFinansiering AB en finansieringskälla som kan utnyttjas för att komplettera dagens upplåningsstruktur. I kombination med det MTN-program för icke-säkerställda obligationer som vi etablerade i slutet av förra året, ger det oss en god flexibilitet i vår finansiering.

Fastighetsvärlden Idag 2014-01-12

MER stenafastigheter.se

Comments are closed