Content page
Rekordomsättning 2014: Hus för hela 156 miljarder såldes | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Rekordomsättning 2014: Hus för hela 156 miljarder såldes

En miljard mer än 2008 – Svenska aktörer dominerar. I magasinet Fastighetsvärlden Nr 12/2014 skriver vi att omsättningen kan nå hela 150 miljarder kronor till följd av att ett stort antal affärer är på väg att genomföras i slutet av året. Prognosen var helt rätt.

Transaktionsåret 2014 blev ett rekordår med en transaktionsvolym på 156 miljarder kronor, enligt DTZ som summerat affärerna. Detta är till och med en miljard mer än vad som omsattes det tidigare rekordåret 2008 (då AP Fastigheter köpte Vasakronan för 41.1 miljarder kronor). Marknaden var dock egentligen ”hetare” 2005–2007 när något lägre summor omsattes.

– Fastighetsmarknaden präglas av god tillgång på kapital till låg ränta, låg vakans och stabila kassaflöden. Direktavkastningen är högre än vad som motiveras av ränteläget. Då talar allt för fastigheter, vilket gett en hög omsättning under 2014. Inte mycket motsäger att vi får se en fortsatt god utveckling under 2015, säger Agneta Jacobsson, VD för DTZ i Sverige.

De mest aktiva köparkategorierna har under året varit noterade och onoterade fastighetsbolag, följt av institutioner och fonder. Även på säljsidan var fastighetsbolag och fonder aktiva. De börsnoterade fastighetsbolagen var de största nettoköparna. Sett till nationalitet var de svenska aktörerna fortsatt överrepresenterade med nästan 85 procent av det investerade kapitalet och närmare 80 procent av försäljningsvolymen.

– Andelen svenska köpare är fortsatt hög, men vi känner av ett ökat utländskt intresse, och då särskilt när det kommer ut större affärer på marknaden. De svenska investerarna hade i år en genomsnittlig storlek på sina affärer på 250 miljoner, medan de utländska investerarna snittade på 900 miljoner, säger Karin Witalis, Head of Research för DTZ i Sverige.

Sett till olika fastighetssektorer var omsättningen av bostäder störst med 27 procent av kapitalet, följt av kontor med 25 procent. Stockholm samt fastighetsmarknaderna utanför storstadsregionerna attraherade mest kapital under året. Stockholm stod för cirka 36 procent av investeringsvolymen och marknaderna utanför storstadsregionerna 17 procent. Västra Götalands andel var strax under 10 procent och Skånes närmare 8 procent. Det betyder att nästan 30 procent av det investerade kapitalet skedde utanför storstadsregionerna.

– Det ökade intresset för marknaderna utanför storstadsregionerna sammanhänger med att investerarna idag är beredda att ta mera risk. Fokus har gått från lågrisk till avkastning och därför har investerarna i ökad utsträckning intresserat sig för fastigheter i sekundära lägen, konstaterar Karin Witalis.

Fastighetsvärlden Idag 2015-01-07

MER stenafastigheter.se

Comments are closed