Content page
Omsättningen upp 180 procent i Göteborg | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Omsättningen upp 180 procent i Göteborg

14 miljarder omsattes 2014. Aldrig tidigare har Göteborg uppvisat en så hög transaktionsvolym som under 2014, konstaterar CBRE i en sammanställning. Transaktionsvolymen uppgick till drygt 14 miljarder kronor. Detta att jämföra med 2013 års volym om ca 4,9 miljarder eller den tidigare rekordvolymen från 2006 om ca 9 mdkr.

Detta stärker med råge Göteborg som den näst största transaktionsmarknaden i Sverige. Noterbart är att investerarna är både lokala, nationella och internationella. Övrigt noterbart är att det bara är en affär över 1 mdkr (Volvos försäljning till Söderport för 1,8 miljarder, läs mer här) vilket visar att mängden affärer i numerärer också varit ovanlig hög.

Bland de största köparna kan nämnas Söderport, Balder, Niam, Victoria Park samt Stena Fastigheter.

Karl Persson, vice VD på CBRE i Sverige, kommenterar det egna bolagets verksamhet i Göteborgsområdet:

– Med en marknadsandel om knappt 50 procentav de fastighetsaffärer som inkluderar säljrådgivare i Göteborg har CBRE:s transaktionsteam vuxit under året och fortsätter även nästa år. Från och med årsskiftet mönstrar Capital Markets sju personer stationerade i Göteborg och vi siktar på att växa ytterligare.

Fastighetsvärlden Idag 2014-01-07

MER stenafastigheter.se

Comments are closed