Content page
Oscar Properties säljer centralt med förtjänst | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Oscar Properties säljer centralt med förtjänst

Gör en reavinst på 32,5 miljoner. Oscar Properties har sålt en mindre del av den helägda förvaltningsfastigheten Vega 5. Samtidigt avyttras genom en bolagsaffär Oscar Properties 50-procentiga andel i etapp 2 av projektet Tyresö Trädgårdar till projektpartnern Wallenstam. De båda försäljningarna ger en sammanlagd reavinst om 32,5 miljoner kronor i fjärde kvartalet 2014.

Försäljningen av Vega omfattar en liten byggnad om cirka 600 kvm, vilket innebär cirka 10 procent av fastighetens totala yta. Vega är en kommersiell fastighet som för närvarande är uthyrd. Avsikten är att konvertera resten av fastigheten till 71 bostäder.

Kvarteret Vega är mer känt under namnet ”Gamla Teknis” och ligger vid Teknologgatan och Kungstensgatan i Stockholm. Oscar förvärvade Vega 5 av Niam för cirka ett år sedan för 185 miljoner.

Försäljningen av etapp 2 i Tyresö Trädgårdar följer efter att Oscar Properties under en period har utökat antalet planerade projekt i centrala Stockholmslägen, där företaget har sin kärnverksamhet. Projektet, som ligger i Tyresö söder om Stockholm, skiljer sig i viktiga avseenden från Oscar Properties övriga och kommer nu istället att drivas vidare av Wallenstam, som sedan tidigare är partner i projektet. I projektet Tyresö Trädgårdar ska sammantaget 254 lägenheter byggas i två etapper.

Parterna fullföljer gemensamt den första etappen av Tyresö Trädgårdar enligt plan och försäljning av bostäder pågår.

– Vi utvärderar löpande varje fastighet och projekt ur en rad synvinklar. De här försäljningarna ger oss en positiv avkastning och tillåter oss att fullt ut fokusera på våra större projekt i centrala Stockholm där vi har vår kärnverksamhet, kommenterar Oscar Properties VD Oscar Engelbert.

Fastighetsvärlden Idag              2014-12-18

MER stenafastigheter.se

Comments are closed