Content page
Inget samband mellan utsläpp och pris för fjärrvärme | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Inget samband mellan utsläpp och pris för fjärrvärme

Ständiga prisökningar leder inte alltid till mer klimatvänlig fjärrvärme. Det visar en genomgång av pris, prisutveckling och koldioxidutsläpp hos fjärrvärmeleverantörer i 60 kommuner.

- Fjärrvärmebolagen hänvisar ofta till nödvändiga investeringar för att göra produktionen av fjärrvärme mer klimatvänlig när de höjer sina priser. Men det sambandet tycks i realiteten saknas, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert hos Fastighetsägarna Sverige.

Undersökningen ”Fjärrvärme och miljö” har tidigare genomförts i några nord- och mellansvenska kommuner. Nu har undersökningen breddats till att omfatta 60 kommuner runt om i landet. Även om priserna fortsatt stiga har endast små förbättringar av utsläppsnivåerna kunnat iakttas. Det är snarare andra faktorer än klimatinsatser som påverkar prisnivån för kunderna.

- Vissa framsteg görs dock inom miljöområdet. Även om koldioxidutsläppen från fjärrvärmeproduktion hos de kommuner som ingår i vår undersökning i genomsnitt legat still sedan 2013 har andelen fossila bränslen minskat något. Vissa av producenterna har också i undersökningen uppgett att investeringar nu görs för att på sikt minska koldioxidutsläppen. 

Ladda ner rapporten Fjärrvärme och miljö 2014

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed