Content page
Fastpartner köper börshus och Siemenshus från Fabege | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fastpartner köper börshus och Siemenshus från Fabege

Affär för 1,4 miljarder om 59.000 kvm lokaler. Fastpartner har från Fabege förvärvat fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48 i Stockholm samt fastigheterna Hammarby-Smedby 1:457 och Hammarby-Smedby 1:458 i Upplands Väsby. Fastigheterna är allmänt kända som Nasdaqfastigheten (tidigare Fordfabriken) och Siemensfastigheterna.

Den sammantagna uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 59.000 kvadratmeter fördelat på cirka 54 000 kvadratmeter kontor och cirka 5.000 kvadratmeter lager. Det sammantagna årliga hyresvärdet uppgår till cirka 120 miljoner kronor. På tillträdet har fastigheterna en årlig ekonomisk vakans om cirka 12 miljoner kronor.

Den sammantagna köpeskillingen för de tre fastigheterna uppgår till 1.425 miljoner kronor.

JLL Tenzing var rådgivare till säljaren Fabege.

Med detta förvärv och Fastpartners tidigare förvärvet av Frösunda Port (för 790 miljoner, läs mer här) uppgår nu hyresintäkterna från Stockholmsområdet till cirka 80 procent av FastPartners totala hyresintäkter. De största hyresgästerna är Nasdaq, Gant och Siemens.

Fabege tillträdde Siemensfastigheterna i Upplands Väsby nyligen. Fabege, som annars endast äger fastigheter i Stockholm och Solna, blev ägare till den fastigheten till följd av speciella villkor. När Simens sökte nya lokaler krävde bolaget att den som får hyra ut även ska köpa bolagets fastigheter. Fabege lockade Siemens till Arenastaden (läs mer om den affären här). Fastigheterna i Upplands Väsby kommer att tomställas av Siemens.

Fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48 ligger i ett av Stockholms mest expansiva områden invid Norra Djurgårdsstaden, i Frihamnen, vilket kommer att genomgå en total förändring de närmaste åren med både bostads- och kontorsutveckling. I december 2011 förlängde Nasdaq OMX sitt hyresavtal i fastigheten i Frihamnen (tidigare Fordfabriken) till år 2020. Kontraktet innebar en förhyrning om 27.000 kvm lokaler, men var en minskning om 5.000 kvm jämfört med det tidigare kontraktet.

Fastigheterna tillträds den 16 december.

Sven-Olof Johansson, VD på Fastpartner:

Sven-Olof Johansson– Fastpartners inriktning mot hållbara kassaflöden förstärks genom dessa förvärv. Samtidigt utgör förvärvet av Nasdaqfastigheten också en stor investering för framtiden. Inom några år kommer denna fastighet tillhöra ett dynamiskt område i centrala Stockholm, vilket expanderat kraftigt, med en mix av kontor och bostäder. Med hänsyn till fastighetens dominerande storlek i området, kommer Fastpartner nu att engagera sig och aktivt deltaga i den framtida utvecklingen av den nya spännande stadsdelen.

Klaus Hansen Vikström, vice VD samt affärsutvecklingschef på Fabege:

– Vi har utnyttjat den goda transaktionsmarknaden och sålt oprioriterade och vakanta fastigheter med gott resultat. Detta skapar förutsättningar för fler värdeskapande projekt, helt i linje med vår affärsmodell.

Fastighetsvärlden Idag 2014-12-12

MER stenafastigheter.se

Comments are closed