Content page
SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

Regeringen vill genom förslagen i propositionen få rätt att bestämma att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program ska ska kunna vara fortsatt skyddad även om han eller hon stängs av från aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Prop. 2014/15:21 SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

Socialdepartementet, 9 december 2014

MER stenafastigheter.se

Comments are closed