Content page
Johan Denell till Kungsleden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Johan Denell till Kungsleden

Satsar offensivt. Kungsleden rekryterar Johan Denell och Jacob Holmquist samt utser Andreas Norberg till Senior Investment Manager.

Förändringarna är ett led i Kungsledens ambitiösa tillväxtplaner och bolaget fortsätter arbetet med att förvärva strategiska fastigheter i storstäder och tillväxtregioner. Dessutom fortsätter försäljningsarbetet med syfte att optimera fastighetsportföljen i enlighet med den nya strategin.

Därför har Kungsleden beslutat att förstärka organisationen inom transaktion och värdering.

Andreas Norberg har under hösten utsetts till Senior Investment Manager. Andreas har lång erfarenhet av fastighetstransaktioner och har arbetat åtta år inom CBRE innan han för fyra år sedan kom till Kungsleden. Han kommer i sin nya roll ha ett operativt affärsansvar för transaktioner som syftar till att optimera fastighetsportföljen.

Johan Denell har rekryterats som Senior Investment Manager. Denell har lång erfarenhet och bred kompentens från både svensk och internationell fastighetsmarknad och kommer närmast från egen konsultverksamhet. Han har tidigare haft ledande befattningar hos bland annat Ektornet/Swedbank, Hypo Real Estate, Diligentia och Skandia Fastighet. Denell bland annat arbeta med att konkretisera den strategiska inriktningen för såväl förvärv som försäljningar.

Vidare har Jacob Holmquist rekryterats som fastighetsvärderare. Han är civilingenjör från LTH och har arbetat med fastighetsvärdering, investeringsanalys och transaktioner i 14 år. Holmquist kommer närmast från DTZ där han varit Associate Director och har tidigare arbetat på Aberdeen Property Investors och Newsec Advice. Holmquist är auktoriserad fastighetsvärderare och MRICS (Member of Rics) och kommer att ansvara för värdering av Kungsledens fastighetsbestånd.

– Som långsiktig fastighetsägare kommer vi vara fortsatt aktiva på transaktionsmarknaden och lägga mycket fokus på analys, värdering och investeringsbedömning. Vi har därför beslutat att genomföra denna organisationsförändring och förstärka teamet med ytterligare två seniors medarbetare, säger Ylva Sarby Westman, transaktionschef på Kungsleden.

– Andreas Norberg, Johan Denell och Jacob Holmquist utgör tillsammans med övriga medarbetare inom transaktionsavdelningen ett riktigt dream team i det fortsatta arbetet med att optimera vår fastighetsportfölj och förverkliga det nya Kungsleden.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed