Content page
Daniel Kronheffer tf VD för Fasticon | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Daniel Kronheffer tf VD för Fasticon

Styrelsen för Fasticon Holding AB har utsett Daniel Kronheffer till tf. VD. Han tillträder tjänsten omedelbart och kommer att inneha den fram till sommaren 2015. Han efterträder Lennart Andersson.

Daniel Kronheffer är 40 år, utbildad civilingenjör och civilekonom. Han kommer närmast från en befattning som vice VD i energibolaget Rindi AB. Han har tidigare varit regionchef i Fasticon och dessförinnan haft anställningar inom bland annat Boston Consulting Group och Newsec.

– Fasticon passerade under det senaste verksamhetsåret tillväxtmålet att uppnå en omsättning på 100 mkr. Styrelsen vill nu sätta nya mål och göra en översyn av bolagets strategier för framtida utmaningar. Styrelsen och Daniel har därför valt att inleda samarbetet som ett tidsbegränsat engagemang, säger Erik Åsbrink, styrelseordförande i Fasticon Holding AB.

– Under det gångna året har vi konsoliderat de förvärv vi genomförde i slutet av föregående år. Moderbolagets roll utvecklas nu från att vara ägarbolag med vissa koncerngemensamma funktioner till att också stå för den operativa ledningen av koncernen. Vi behöver därmed en heltidsengagerad ledare för bolaget, säger Lennart Andersson, som nu lämnar posten som VD för Fasticon Holding AB.

Lennart Andersson kommer att fortsatt vara aktiv i företaget, bland annat i egenskap av störste delägare och vice ordförande i styrelsen.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed